تولید جدیدترین دستگاه قند شکن قم

آیا می دانید که جدیدترین دستگاه های قند شکن و دستگاه پوست کن مرغ کامل که در قم ساخته شده اند، دارای چه نوع سیستم بوده و ظرفیت آنها چگونه می باشد؟

از جدیدترین دستگاه های قند شکن که می توان آنها را در برخی از شهر های کشور مانند قم تهیه و تولید نموده، می توان به دستگاه های قند شکن تمام اتوماتیک اشاره نمود.

ظرفیتی که دستگاه های قند شکن تمام اتوماتیک قم دارند، معمولا بسیار زیاد بوده و در هر ساعت، می تواند به یک تن و یا حتی بیش از یک تن نیز برسد. این حالت برای دستگاه روغن گیری آفتابگردان و موارد مشابه اهمیت بالایی دارد.