قیمت ساخت دستگاه قند شکن نیمه اتوماتیک

آیا می دانید که دستگاه های قند شکن نیمه اتوماتیک چگونه قند ها را خرد می نمایند؟ آیا می دانید که قیمت ساخت دستگاه های قند شکن نیمه اتوماتیک نسبت به دستگاه های اتومات چگونه می باشد؟
دستگاه های قند شکن نیمه اتوماتیک را معمولا در شرکت هایی که بسیار بزرگ نیستند، استفاده نموده، زیرا سرعت آنها از دستگاه های قند شکن اتومات کمتر بوده، از این رو راندمان دستگاه های قند شکن اتومات بیشتر است.
اما دستگاه های اتومات به خاطر پیچیدگی که در سیستم آنها وجود دارد، و همچنین میزان تولیدی که دارند، فقط برای کارخانه جاتی مناسب می باشند، که روزانه چندین تن قند را خرد کرده و سپس آنها را در بازار عرضه می نمایند.

علت استفاده بیشتر از دستگاه های قند شکن نیمه اتوماتیک

دستگاه های قند شکن نیمه اتوماتیک دارای سیستم های ساده و ضعیف تری بوده و به همین خاطر افراد راحت تر با آنها ارتباط برقرار می نمایند، به همین خاطر می باشد که برخی از شرکت های بزرگ هم از دستگاه های قند شکن نیمه اتوماتیک استفاده می نمایند.
دستگاه های قند شکن نیمه اتوماتیک دارای دو بخش می باشند، که ابتدا در بخش اول قند ها را با عرض های متناسب با سایز نهایی قند برش داده، سپس این دایره های برش خورده از کله قند را بر روی میز دستگاه قرار داده، تا به نوبت همه آنها را زیر تیغ کشانده و خرد نماید.
تیغه های این دستگاه در چند جهت بوده تا با ضربه های کمتری بتواند قند بیشتری را خرد نموده، بدین ترتیب کمک شایانی به سرعت خرد کردن قند ها می نماید.
قیمت ساخت دستگاه های قند شکن نیمه اتوماتیک نسبت به دستگاه های اتومات کمتر بوده، به همین خاطر می باشد که اغلب مایل به استفاده از آنها می باشد.
در فیلمی که در پایین قبل مشاهده می باشد، می توان نحوه خرد کردن قند توسط دستگاه قند شکن نیمه اتوماتیک را ملاحظه نمود.

منبع: دستگاه های صنعتی ایران